Een middelgrote gemeente in het zuiden van het land benaderde ons om eens te komen praten over een ‘veranderproject’. De samenwerking tussen diverse teams binnen hun organisatie verliep uiterst moeizaam. Er was zelfs sprake van ‘ruwe frictie’, zoals het managementteam het zo mooi verwoordde.

Zij ervaarden de samenwerking vaak als een achtbaan: spannend, opwindend, maar soms ook met de nodige weerzin. Zo hadden we direct een aansprekende werktitel voor het ontwikkeltraject.

Het managementteam is met een aantal thema’s aan de slag gegaan, nadat we eerst een 0-meting van onze Teamdiagnose gehouden hebben.

We hebben gewerkt vanuit de piramide van Lencioni aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en het kunnen aangaan van een gezond conflict. Het verschil tussen een discussie (elkaar willen overtuigen) en een dialoog (elkaar willen begrijpen) was een thema dat regelmatig terugkwam.
Nadat de basis van de piramide verstevigd was, konden we verder bouwen. Bouwen aan kwetsbaarheid en psychologische veiligheid en wederzijds commitment. Bouwen aan een cultuur waarbij afspraak = afspraak vanzelfsprekender werd. Uitspreken en elkaar aanspreken werd de nieuwe basis. De Teamdiagnose 1-meting bevestigde de mooie ontwikkelingen die de organisatie heeft doorgemaakt.
Het succes van het traject De Achtbaan binnen het management betekende dat we met de rest van de organisatie aan de slag konden.
Een groot deel van dit intensieve ontwikkeltraject vond plaats tijdens de Coronapandemie. Dit gaf een extra uitdaging, gezien de noodzaak tot meer online sessies dan we bij voorkeur zouden hebben gedaan.
Uiteindelijk kijken we met een trots gevoel terug op dit traject, wat we gerust als een voorbeeld zien van Samen Succesvol Veranderen.