Hoe los ik gedoe op binnen mijn team?

Wat zijn de oorzaken én hoe lossen we het op?

Als er gedoe is binnen een team, is er vaak meer aan de hand dan wat er in eerste instantie als oorzaak wordt aangedragen. Er zijn onzichtbare gedragspatronen, individuele drijfveren en onderlinge verhoudingen die van grote invloed zijn op de samenwerking binnen het team.

Wanneer je onvoldoende inzicht hebt in de opbouw van het team en de onderlinge rollen, is het moeilijk om aan de juiste knoppen te draaien. Met als gevolg dat teamleden langs elkaar heen werken, er weinig onderling vertrouwen heerst en conflicten worden gemeden. Gedoe binnen een team is vaak een enorme energievreter waar alle teamleden last van hebben.

EEN NIEUW EN STERK TEAM

MIJN TEAM EN VERANDERING

VAN ‘GOED’ NAAR ‘FLOW’