Hoe krijg ik mijn team mee in verandering?

Verandering is de enige constante

Doordat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het succes van een team steeds meer afhankelijk van de manier waarop de teamleden met verandering omgaan. Bij veel verandertrajecten ligt de nadruk op de economische of technische aspecten. De menselijke aspecten bepalen echter in grote mate het succes van de verandering én hoe deze beklijft.

Wanneer je een verandering in gang wilt zetten, stuit je nogal eens op weerstand. Je merkt bijvoorbeeld dat teamleden wachten op jouw instructie, niet aanhaken op de beweging en een passieve houding aannemen. Wanneer je meer radicale wijzigingen door wil voeren, zoals een reorganisatie, is aandacht voor het menselijk gedrag in de te maken beweging nog belangrijker. Onze slogan is: “mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden”.

Een succesvolle leider moet de principes van samenwerking begrijpen en toepassen om zijn volgers te bewegen hetzelfde te doen. Leiderschap vraagt om kracht en kracht vraagt om samenwerking.”

– Napoleon Hill, 1937

GEDOE BINNEN MIJN TEAM

EEN NIEUW EN STERK TEAM

VAN ‘GOED’ NAAR ‘FLOW’