Samenwerken en veranderen met meerdere teams

Hoe zorg ik voor een goed samenspel?

Een organisatie bestaat vaak uit meerdere teams met ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Het succes van het geheel wordt in belangrijke mate bepaald door het samenspel tussen die teams. Het ene team kan niet zonder het ander om de doelen van de organisatie te bereiken. Een gebrek aan samenwerking zal leiden tot sub-optimalisatie: Met slechts één sterk team maak je de andere groepen misschien zelfs zwakker. Het kan leiden tot ongewenst gedrag dat zich vertaalt in bijvoorbeeld ‘het eigen straatje schoonvegen’. Het bereiken van het gezamenlijke doel is dan ver te zoeken.

Een gedeelde collectieve ambitie is daarom een belangrijk vertrekpunt om ook buiten je eigen team tot samenwerking te komen met de rest van de organisatie.

Wij helpen teams elkaars rol te kennen en leren iedereen elkaars bijdrage te respecteren: een belangrijke voorwaarde voor succes. Tegelijkertijd neemt ieder team de eigen verantwoordelijkheid serieus en is daarop aanspreekbaar. Om de samenwerking succesvol te laten lopen is regelmatig contact met elkaar essentieel.

Wij begeleiden de teams binnen jouw organisatie stap voor stap door dit hele proces. Dit doen we op een inspirerende, creatieve, humorvolle en soms confronterende manier. Altijd met het doel voor ogen om jouw organisatie te laten excelleren.

Meer weten?

CONTACT