• Teamleden werken langs elkaar heen
  • Er is weinig onderling vertrouwen
  • Elkaar aanspreken is lastig en conflicten worden vermeden
  • Het gezamenlijk doel is onduidelijk

Onze aanpak is altijd maatwerk. Meer weten?