Een diepe zucht, gevolgd door een lange stilte. “Ja, als ik dat eerder had geweten had ik het toch echt heel anders aangepakt” sprak de directeur met een gevoel van schuldbewustzijn en een vleugje schaamte deze woorden van zelfreflectie uit.

Het gebeurt binnen veel bedrijven. De directie of het management team ervaren dat de dingen binnen de organisatie niet lopen zoals ze voor ogen hebben. De resultaten blijven achter bij de doelstellingen, medewerkers beginnen te mopperen met als gevolg dat het werkplezier afneemt en er een neerwaartse spiraal ontstaat. De sprankeling die eerst wel aanwezig was is er niet meer. Om het tij te keren wordt er geforceerd gestuurd en erop gehamerd dat de cijfers toch echt gehaald moeten worden. Medewerkers worden niet 1 maar 3 keer per week voor een whiteboard gezet om uit te leggen waarom het nog niet is gelukt met die klant en de potentiële omzet. Het gevolg is een verstikkende cultuur, waarbij de medewerkers die het beste zijn in ‘window dressing’ het hoofd boven water houden en betrokken medewerkers vertrekken omdat er in hun ogen niet wordt geluisterd naar datgene wat zij iedere dag ervaren op de werkvloer.

Als je een leidinggevende bent waarvoor het bovenstaande niet van toepassing is, gefeliciteerd! Dan is verder lezen niet nodig. Herken je één of meerdere van de genoemde signalen? Lees dan gerust verder. Want je bent zeker niet de enige leidinggevende die hiermee worstelt. Je ziet en voelt dat dingen uit je handen glippen en weet niet goed hoe je hiermee om moet gaan. Ook speelt trots mee, je bent niet voor niets leidinggevende en je bent er toch om dit soort zaken op te lossen? Dit soort belemmerende overtuigingen zitten verandering van de situatie in de weg. Het gevolg is dat er wordt ingezet op symptoombestrijding, “pleisters plakken”, in plaats van dat er goed wordt onderzocht wat de échte oorzaken zijn.

Diagnose, Interventie, reflectie en borging
Vooropgesteld, een teamcoach is geen wonderdokter. Een proces dat al soms jaren loopt is niet in één maand te keren, ook niet door de meest perfecte aanpak. In veel gevallen is er tijd nodig om de boel weer op de rit te krijgen. Om een kwalitatief goede aanpak te garanderen zijn een aantal elementen cruciaal. Ieder traject begint met een uitgebreide diagnose van de organisatie. Dit is altijd samen met het betrokken team en levert vaak al interessante inzichten op. Afhankelijk van de uitkomsten van de diagnose, worden er interventies ingezet. Bij het inzetten van deze interventies is het van belang dat er voldoende ruimte aanwezig is om ‘in het werk’ te variëren of een andere aanpak toe te voegen als het moment daarom vraagt. Hier komt de intuïtie en het vakmanschap van de teamcoach om de hoek kijken, want met een verkeerde interventie kun je ook flink de plank misslaan. Met als gevolg dat je in het beste geval weer opnieuw kunt beginnen.

Na een succesvolle interventie ben je er nog niet. Het is belangrijk om in het traject diverse reflectiemomenten in te bouwen om samen met het team te bekijken wat er is bereikt en of men hier tevreden over is. Maar ook om te bepalen of er wellicht nog meer nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Uiteindelijk is borging binnen de organisatie een essentieel onderdeel van het doorlopen proces. Het is jammer van alle tijd, energie en geld als de opgedane inzichten niet blijven ‘plakken’ en snel na het vertrek van de teamcoach weer verdwijnen door de waan van de dag. Vanaf dit moment kunnen de (informele) leiders de draad weer oppakken, waarbij er eventueel nog aan de zijkant kan worden meegekeken door een externe begeleider voor inspiratie en support.

De directeur waarmee ik startte heeft er wel voor gekozen om zich kwetsbaar op te stellen en externe hulp in te roepen. Als hij dit eerder had gedaan was dit beter geweest, maar zonder meer beter laat dan nooit. Door het inzicht en overzicht dat hij heeft gekregen uit het traject kan hij zich weer op de juiste dingen focussen. De eerste stappen naar een klimaat van Team Flow zijn binnen deze organisatie gezet!

#teamflow#samenwerken#teamplayers

Recente berichten en recensies